CATALÀ

Farrera Negra i L’INS Hug Roger III convoquen el Primer Premi Literari Farrera Negra de relat curt per a joves escriptores i escriptors.

En el concurs hi podran participar estudiants de 14 a 18 anys de tot l’Alt Pirineu (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Alt Urgell). Els relats es podran presentar en català i castellà.

El Festival de Literatura Negra de l’Alt Pirineu i l’INS Hug Roger III de Sort, amb el propòsit de fomentar i donar suport a la creació literària entre els estudiants d’entre 14 i 18 anys, convoquen el I Premi Literari Farrera Negra de relat curt per a joves escriptores i escriptors.

Podran participar-hi estudiants d’entre 14 i 18 anys, independentment del curs en què estiguin matriculats, i que siguin residents a Alt Pirineu. Els originals es poden presentar en català i en castellà seran valorats per un jurat format per persones del món de la literatura i l’ensenyament.

Farrera Negra ha establert dos premis, un per categoria (català i castellà), d’un regal val per import de 150 euros cadascun. Els i les finalistes rebran un lot de productes del festival.

Els relats, que hauran de tenir una extensió mínima de 1.000 paraules i màxima de 2.000 paraules, tindran una temàtica afí a la novel·la negra, criminal i/o policial i hauran d’estar ambientats a l’Alt Pirineu, preferiblement a la Coma de Burg. Les obres seran originals i inèdites i no hauran estat premiades amb anterioritat en un altre concurs, ni estaran presentades a cap altre premi pendent de fallada. Cada autor o autora només podrà presentar una obra.

Els relats, signats amb pseudònim, s’enviaran a l’adreça de correu electrònic del festival: ajuntament@farrera.ddl.net en format Word, en un fitxer que ha d’incloure el títol de l’obra, però no el nom de l’autor o autora. En un segon document de Word, titulat com a PLICA, s’inclouran les dades personals requerides: nom i cognoms, edat, centre d’estudis, localitat i número de telèfon. Tots dos documents s’han d’enviar a un mateix correu electrònic.

El termini de presentació d’originals conclourà a les 24.00 h. del 31 d’agost del 2024, i la decisió del jurat i el lliurament de premis es realitzaran en el marc de la celebració de la II edició de Farrera Negra, el diumenge 20 d’octubre de 2024.

CASTELLÀ

Farrera negra y el INS Hug Roger III convocan el Primer Premio Literario Farrera Negra de relato corto para jóvenes escritoras y escritores.

En el concurso podrán participar estudiantes de 14 a 18 años de todo el Alto Pirineo (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Alt Urgell). Los relatos podrán presentarse en catalán y castellano

El Festival de Literatura Negra del Alto Pirineo y el INS Hug Roger III de Sort, con el propósito de fomentar y apoyar la creación literaria entre los estudiantes de entre 14 y 18 años, han convocado el I Premio Literario Farrera Negra de relato corto para jóvenes escritores y escritoras.

Podrán participar estudiantes de entre 14 y 18 años, independientemente del curso en el que estén matriculados, y que sean residentes en Alto Pirineo. Los originales pueden presentarse en catalán y castellano serán valorados por un jurado formado por personas del mundo de la literatura y la enseñanza.

Farrera Negra ha establecido dos premios, uno por categoría (catalán y castellano), de un vale regalo por importe de 150 euros cada uno. Los y las finalistas recibirán un lote de productos del festival.

Los relatos, que deberán tener una extensión mínima de 1.000 palabras y máxima de 2.000 palabras, tendrán una temática afín a la novela negra, criminal y/o policial y deberán estar ambientados en la Coma de Burg. Las obras serán originales e inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso, ni estarán presentadas a otro premio pendiente de fallo. Cada autor o autora podrá presentar solamente una obra.

Los relatos, firmados con pseudónimo, se enviarán a la dirección de correo electrónico del festival: ajuntament@farrera.ddl.net en formato Word, en un archivo que debe incluir el título de la obra, pero no el nombre del autor o autora. En un segundo documento de Word, titulado como PLICA, se incluirán los datos personales requeridos: nombre y apellidos, edad, centro de estudios, localidad y número de teléfono. Ambos documentos deben enviarse en un mismo correo electrónico.

El plazo de presentación de originales concluirá a las 24:00 h. del 31 de julio de 2024, y el fallo del jurado y la entrega de premios se realizarán en el marco de la celebración de la II edición de Farrera Negra, el domingo 20 octubre de 2024.

Desplaça cap amunt